DRÆNINGARBEJDER

- MED BRED ERFARING OG SPECIALVIDEN

Vi har mere end 65 års erfaring med både etablering af nye dræn samt med renovering af ældre og nedslidte drænledninger. Vores maskinpark kan varetage alle opgaver i forbindelse med nedgravning samt nedpløjning af markdræn m.m. Vi udfører også opgaver som kræver undersøgelse og fejlfinding i drænsystemer.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Er der problemer med fugt i kælderen er et omfangsdræn ofte løsningen. Vi har flere års erfaring med opgravning og etablering af omfangsdræn omkring eksisterende bygninger, og giver gerne råd og vejledning i disse sager. Ring hvis du har et drænprojekt du ønsker hjælp og vejledning til.

KONTAKT OS