VANDLØBSVEDLIGHOLDELSE

- MED FOKUS PÅ PLANTE- OG DYRELIVET

Vandløbsvedligeholdelse er et begreb, der primært bruges om det løbende arbejde med at sikre, at vandløb opfylder sit regulativ, der fastsætter afvandingskravet til vandløbet. Det handler i mange tilfælde om at bevare en god vandgennemstrømning og gode forhold for flora og fauna ved at beskære grøden i vandløbet.

Hos Entreprenørfirmaet Schak Gaarde har vi åmandsuddannet medarbejdere, som kan udføre certificeret vandløbsvedligeholdelse. Vi har især opaver for kommuner og staten, som indebærer planlagte oprensninger af vandløb og grøfter med skovl eller grødeskæring, som tager hensyn til vandløbets plante- og dyreliv.

Vi kan klare arbejder med maskiner i størrelsesordenen fra 2 til 24 tons, hvor af flere af dem kører på biologisk nedbrydelig olie.

KONTAKT OS