JORDARBEJDE

- MED OMTANKE FOR MILJØET

Med vores moderne maskinpark kan Entreprenørfirmaet Schak Gaarde ApS klare både store og små jordopgaver for private grundejere, virksomheder, grundejerforeninger og offentlige bygherrer.

Vi udfører alle former for jordarbejde, og har stor erfaring med:

  • Afrømning af muld.
  • Byggemodning af grunde.
  • Terrænregulering.
  • Udgravninger til kælderareal og rørlægning.
  • Vedligeholdelse af markveje og grusveje med vejhøvl samt grusudlægger.
  • Afretning og planering af grus, jord og sandarealer f.eks. parkeringspladser og ridebaner med laser og GPS-udstyret maskiner.
  • Naturgenopretning

Hos Entreprenørfirmaet Schak Gaarde ApS holder vi af naturen og vi mener derfor, at det er vigtigt, at vi passer på den. Flere af vores maskiner er miljøcertificeret, og kører på biologisk nedbrydelig olie.

KONTAKT OS

Vi udfører, med stor specialviden og erfaring, en række af forskellige naturgenopretnings- og naturbeskyttelsesopgaver. Vores gravemaskine med lang arm giver os mulighed for at kunne udføre naturgenopretnings- og naturbeskyttelsesprojekter på svært tilgængelige områder. I den forbindelse kan vi både stå for oprensning af søer, vandløb og voldgrave, genslyngning af vandløb samt etablere nye vandløb og søer.

Kvalitet og kompetence er nøgleordene i vores arbejde. Da jord er et levende materiale, kræver det en professionel vurdering og indsats, hvis resultatet skal holde. Samtidig er jordarbejde følsomt overfor vejret. Det er således nødvendigt at planlægge arbejdet, så vi undgår f.eks. våd og frossen jord. Vi styrer vores gravemaskiner med GPS og har tæt samarbejde med landmåler til afsætning og indmåling.