KLOAKARBEJDE

- MED FOKUS PÅ KVALITET OG SERVICE

Hos Entreprenørfirmaet Schak Gaarde ApS finder du en autoriseret kloakmester, som er certificeret af LDM kontrolinstans samt med 65 års erfaring. Dette er din sikkerhed for, at dit kloakarbejde bliver udført efter gældende regler og forskrifter.

Vi udfører alle former for spildevands- og regnvandsledninger, - og i alle dimensioner og materialer.
Dertil også alle former for trykledninger, styret underboringer, pumpebrønde, olie- og fedtudskillere samt faskiner til regnvand.

Entreprenørfirmaet Schak Gaarde ApS har mange års erfaring med etablering af nedsivningsanlæg, faskiner og samletanke for private grundejere samt stor erfaring med omlægning og tilslutning af eksisterende afløbssystemer på private grunde ud til det offentlige spildevandssystem. 

KONTAKT OS

Vi udfører kloakarbejde til konkurrencedygtige priser, og vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud til dig med en skræddersyet pris på lige netop din opgave.

Entreprenørfirmaet Schak Gaarde ApS er behjælpelig med ansøgninger til offentlige myndigheder i forbindelse med kloakopgaver og nyanlæg herunder optegning af det udførte kloakarbejde samt indsendelse af færdigmelding med kortbilag til de relevante myndigheder.

Har du problemer med kloakken, og leder du efter et kloakfirma i Odsherred eller på det øvrige Sjælland, der kan hjælpe dig? Så er du kommet til det rette sted. Vi løser også opgaver der kræver undersøgelse af dit eksisterende kloaksystem. Ved hjælp af TV-kamera er det nemmere at lokalisere problemet i din kloak, og vi leverer nødvendig dokumentation, så som TV-rapport og billede information ved TV-inspektioner. 

Desuden har vi stor erfaring med større og mindre kloakeringsopgaver for virksomheder, forsyningsselskaber og Forsvaret. Herunder separering af regn- og spildevand, pumpestationer, sommerhuskloakeringer, kloakering i det åbne land mv.